730 S. Euclid Street
Santa Ana, Ca. 92704
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church

Music Ministry

Liên ca đoàn Trưởng
Anh Nguyễn Đăng — (714) 717-3594

 

Ca Đoàn Hát Lễ Tập Hát
  Ca Đoàn Chúa Hài Đồng 4:00PM Thứ Bảy 6:30PM Thứ Sáu
  Ca Đoàn Thiên Cung 7:00PM Thứ Bảy 8:00PM Thứ Sáu
  Ca Đoàn Thánh Linh 6:30AM Chúa Nhật 8:00PM Thứ Sáu
7:30AM Chúa Nhật
  Ca Đoàn Hiển Linh 11:00AM Chúa Nhật 10:00AM Chúa Nhật
  Liên Ca Đoàn 4:00PM Chúa Nhật 2:00PM Chúa Nhật
  Ca Đoàn Thánh Giuse Hát Lễ các ngày thường
và khi cần
7:00PM Thứ Hai
  Ca Đoàn Thánh Tâm Hát Lễ Thứ Sáu
đầu tháng
7:00PM Thứ Tư

Quý vị muốn gia nhập vào các Ca Đoàn xin vui lòng
gặp các ca viên sau các Thánh Lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật

 Untitled
  Saturday Vigil
  4:00 PM
Vietnamese
  5:30 PM
English
  7:00 PM Vietnamese
  7:00 PM English
(Neocat-Eng)
  8:30 PM Spanish
(Neocat-Span)
  Sunday  
  6:30 AM Vietnamese
  8:00 AM Vietnamese
  9:30 AM English
  11:00 AM Vietnamese
  12:45 PM Spanish
  4:00 PM Vietnamese
  5:30 PM English
Youth Mass
  7:00 PM Spanish
Complete Mass Schedule
Monday
8:45AM - 9:15AM
(English)
Tuesday
6PM - 7PM
(English, Spanish, Vietnamese)
Friday 6PM - 7PM
(English, Spanish, Vietnamese)

Contact

Parish Address
730 S. Euclid Street
Santa Ana, CA 92704
Email: info@st-barbarachurch.org
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church

Saint Barbara Catholic School

Saint Barbara Catholic School
5306 W. McFadden Ave.,
Santa Ana, CA 92704
Email: info@stbarbara.com
Tel: 714.775.9477
Fax: 714.775.9468
Map to School