730 S. Euclid Street
Santa Ana, Ca. 92704
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church

Music Ministry

Liên ca đoàn Trưởng
Chị Annet Vui Nguyễn — (714) 266-5335

 

Ca Đoàn Hát Lễ Tập Hát
  Ca Đoàn Chúa Hài Đồng 4:00PM Thứ Bảy 6:00PM Thứ Sáu
  Ca Đoàn Thiên Cung 7:00PM Thứ Bảy 7:30PM Thứ Sáu
6:00PM Thứ Bảy
  Ca Đoàn Thánh Linh 6:30AM Chúa Nhật 7:00PM Thứ Năm
7:30AM Chúa Nhật
  Ca Đoàn Hiển Linh 11:00AM Chúa Nhật 9:30AM Chúa Nhật
  Ca Đoàn Đức Mẹ LaVang 5:30PM Thứ Hai, Ba, Tư và Thứ Sáu tuần thứ 4
6:30AM Thứ năm
7:00PM Thứ Ba
  Ca Đoàn Thánh Giuse 6:30AM Thứ Tư
5:30PM Thứ Năm và Thứ Sáu tuần thứ 2
7:00PM Thứ Hai
  Ca Đoàn Hiệp Nhất 8:00AM Chúa Nhật 7:00PM Thứ Năm
  Ca Đoàn Thánh Tâm 5:30PM Thứ Sáu tuần thứ 3 & 5 7:00PM Thứ Tư
  Ca Đoàn Xin Vâng 4:00PM Chúa Nhật 2:00PM Chúa Nhật

Quý vị muốn gia nhập vào các Ca Đoàn xin vui lòng
gặp các ca viên sau các Thánh Lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật**********

CA ĐOÀN CHÚA HÀI ĐỒNG - GIÁNG SINH 2022


**********

CA ĐOÀN THIÊN CUNG


**********

CA ĐOÀN HIỂN LINH


**********

CA ĐOÀN HIỆP NHẤT


**********

CA ĐOÀN THÁNH GIUSE - PHỤC SINH 2022


**********

CA ĐOÀN THÁNH THÁNH TÂM - PHỤC SINH 2022


**********

CA ĐOÀN THÁNH LINH - PHỤC SINH 2022


**********

CA ĐOÀN TỔNG HỢP GIÁO XỨ SAINT BARBARA - 04/13/2022
Tại Linh Đài Đức Mẹ Lavang


**********

THÁNH LỄ BỔN MẠNG CA ĐOÀN XIN VÂNG - 03/27/2021


**********

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - 12/8/2021 - BỔN MẠNG CĐ ĐỨC MẸ LAVANG


**********

MÙA VỌNG - 2019 - CA ĐOÀN THÁNH GIUSE


**********

 Untitled
  Saturday Vigil
  4:00 PM
Vietnamese
  5:30 PM
English
  7:00 PM Vietnamese
  7:00 PM English
(Neocat-Eng)
  8:30 PM Spanish
(Neocat-Span)
  Sunday  
  6:30 AM Vietnamese
  8:00 AM Vietnamese
  9:30 AM English
  11:00 AM Vietnamese
  12:45 PM Spanish
  4:00 PM Vietnamese
  5:30 PM English
Youth Mass
  7:00 PM Spanish
Complete Mass Schedule
Monday
8:45AM - 9:15AM
(English)
Tuesday
6PM - 7PM
(English, Spanish, Vietnamese)
Friday 6PM - 7PM
(English, Spanish, Vietnamese)

Contact

Parish Address
730 S. Euclid Street
Santa Ana, CA 92704
Email: info@st-barbarachurch.org
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church

Saint Barbara Catholic School

Saint Barbara Catholic School
5306 W. McFadden Ave.,
Santa Ana, CA 92704
Email: info@stbarbara.com
Tel: 714.775.9477
Fax: 714.775.9468
Map to School