730 S. Euclid Street
Santa Ana, Ca. 92704
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church


- Please support us through online giving. Thank you!
- Por favor, apoya a través de donaciones en línea. Gracias!
- Xin vui lòng đóng góp trên mạng. Cám ơn!Pastor  
  Rev. Tuan Pham

Parochial Vicars
 
  Rev. Ramon Cisneros
  Rev. Benjamin Hoang
  Rev. Joseph Danh Trinh

Deacon
 
  Dcn. Carlos Navarro
  Dcn. Francis Xavier Hao Nguyen


Saturday Vigil  
  4:00 PM
Vietnamese
  5:30 PM
English
  7:00 PM Vietnamese
  7:00 PM English
(Neocat-Eng)
  8:30 PM Spanish
(Neocat-Span)
Sunday  
  6:30 AM Vietnamese
  8:00 AM Vietnamese
  9:30 AM English
  11:00 AM Vietnamese
  12:45 PM Spanish
  4:00 PM Vietnamese
  5:30 PM English
Youth Mass
  7:00 PM Spanish

Updated 7/30/2020* Saint Barbara Church continues to celebrate "Outdoor Masses" following the normal schedule.
Thank you and God Bless!

** Chương Trình "Thánh Lễ Ngoài Trời" vẫn tiếp tục được cử hành theo lịch hằng ngày. Xin mời Cộng Đoàn tham dự!
Xin Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà và anh chị em!


*** La Iglesia de Santa Bárbara continúa celebrando "Misas al aire libre" siguiendo el horario normal.
Gracias y Dios te bendiga.


A MESSAGE FROM OUR PASTOR!Contact

Parish Address
730 S. Euclid Street
Santa Ana, CA 92704
Email: info@st-barbarachurch.org
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church

Saint Barbara Catholic School

Saint Barbara Catholic School
5306 W. McFadden Ave.,
Santa Ana, CA 92704
Email: info@stbarbara.com
Tel: 714.775.9477
Fax: 714.775.9468
Map to School