730 S. Euclid Street
Santa Ana, Ca. 92704
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church
- Please support us through online giving. Thank you!
- Por favor, apoya a través de donaciones en línea. Gracias!
- Xin vui lòng đóng góp trên mạng.
Cám ơn!

Pastor  
  Rev. Tuan Pham

Parochial Vicars
 
  Rev. Ramon Cisneros
  Rev. Benjamin Hoang
  Rev. Danh Trinh

Deacon
 
  Dcn. Carlos Navarro
  Dcn. Francis Xavier Hao Nguyen


Saturday Vigil  
  4:00 PM
Vietnamese
  5:30 PM
English
  7:00 PM Vietnamese
Sunday  
  6:30 AM Vietnamese
  8:00 AM Vietnamese
  9:30 AM English
  11:00 AM Vietnamese
  12:45 PM Spanish
  4:00 PM Vietnamese
  5:30 PM English
Youth Mass
  7:00 PM Spanish    CLICK HERE <<<- —Reflection on the Word of God 05/09/2021
    - Sixth Sunday of Easter*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+


    PRESS RELEASE CLICK HERE <<<- —DIOCESE OF ORANGE BISHOPS, CALIFORNIA CATHOLIC CONFERENCE, CATHOLIC HEALTH CARE MINISTRIES AND CATHOLIC CHARITIES SUPPORT COVID-19 VACCINATIONS

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+


"As we are able to gather for in-person Masses,
on a document released on September 12, 2020,
the Holy See reminds of us the importance of
coming physically to Mass:"

"Como somos capaces de reunirnos para misas en persona,
en un documento publicado el 12 de septiembre de 2020,
la Santa Sede nos recuerda la importancia de
venir físicamente a misa:"

"Như chúng ta đã được trở lại nhà thờ cử hành Thánh Lễ,
theo một tài liệu đã được công bố ngày 12 tháng 9 năm 2020,
Tòa Thánh nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của
việc đến nhà thờ để cử hành Thánh Lễ."

SAFETY GUIDELINES (from the Pastor)


Contact

Parish Address
730 S. Euclid Street
Santa Ana, CA 92704
Email: info@st-barbarachurch.org
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church

Saint Barbara Catholic School

Saint Barbara Catholic School
5306 W. McFadden Ave.,
Santa Ana, CA 92704
Email: info@stbarbara.com
Tel: 714.775.9477
Fax: 714.775.9468
Map to School